Karaorman Stovariste

Osnovne informacije:

 • Dunavska 73
 • Beograd
 • 11000
 • Srbija
 • 011/2761 338

Karaorman Stovariste Beograd.

Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa vodom, stvara pastu koja se vezuje i očvršćava reakcijom i procesom hidratacije i koji posle očvršćavanja zadržava svoju čvrstoću i stabilnost čak i pod vodom.

Cementi se dele na obične cemente, koji su najtraženiji i najviše primenjeni cementi na gradilištima, i na specijalne cemente koji su namenjeni posebnim potrebama i radovima (npr. sulfatno-otporni cementi, ekspanzivni cementi, brzostvrdnjavajući cement…)

CRH cement za individualnu gradnju pogodan je za spravljanje različitih marki betona, od MB 10 do MB 30, tako da može da se primenjuje za:

 • izgradnju individualnih stambenih objekata kao i izgradnju poslovnih objekata manjih gabarita i spratnosti
 • proizvodnju betonskih prefabrikata (betonskih ploča za uređenje dvorišta i trgova, betonskih blokova, kao i raznih drugih proizvoda od betona)
 • staze, platoe, betonske ograde
 • podzemne radove i podloge
 • izradu cementnih i produžnih maltera

Vezivo je proizvod na bazi cementa koji služi za unutrašnje i spoljašnje malterisanje objekata ili za zidanje. CRH vezivo NoviMal pogodno je za unutrašnje i spoljašnje mašinsko i ručno malterisanje, kao i za zidanje. Različitim recepturama se dobijaju specijalno prilagođeni malteri koji se razlikuju sastavom, a samim tim i u čvrstoćama kao i u sadržaju uvučenog vazduha.
Pridržavajući se recepture za malterisanje sa CRH NoviMalom, priprema se takav malter čija su svojstva u svežem i očvrslom stanju prilagođena spoljašnjem i unutrašnjem malterisanju a krajnji efekat je omalterisani zid bez pukotina, koji ne vlaži, i koji „diše“.
Pridržavajući se recepture za zidanje sa CRH NoviMalom priprema se takav malter čija su svojstva u svežem i očvrslom stanju prilagođena za zidanje a krajnji efekat je dobra čvrstoća zida.

Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA. U prilogu je data tablica težine glatke i rebraste armature.

Blokovska roba

Klasični blokovi za gradnju – giter blok

Pregradni blokovi – Optimalno rešenje za kvalitetno, brzo i ekonomično izvođenje pregradnih zidova. Mala težina, izuzetna ravnost površine (manje maltera), odličan nosač maltera, ekološki proizvod.

FERT grede sa blokovima ispune su osnovni materijal za savremene međuspratne konstrukcije. Mala sopstvena težina gredica (8,50-13,00 kg/m), obezbeđuje lako postavljanje na zidove i malu sopstvenu težinu celokupne konstrukcije.

Prefabrikovani blokovi se proizvode od lakoagregatnog betona, postupkom vibro-presovanja. Namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova debljine 20 i 25 cm. Dimenzije blokova su 19x39x19 cm i 24x39x19 cm.
Proizvodi od lakog betona imaju dobra termoizolaciona, zvukoizolaciona i mehanička svojstva. Primena lakog betona u građevinarstvu beleži konstantan porast, jer se njihovom primenom snižava cena izgradnje, zbog smanjene mase i zbog smanjenog utroška termoizolacionih materijala.

Cigla ili opeka je zidni građevni materijal koji se dobija formiranjem, sušenjem i pečenjem plastične smese glinenog materijala, peska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije. Opeka se deli na punu opeku, šuplju opeku, zidne blokove, monte i specijalne opeke.

Hidro i termo izolacija

Zaštita arhitektonskih objekata od štetnih uticaja vode i vlage jedan je od presudnih faktora koji utiču na dugotrajnost građevinskih konstrukcija i samih objekata, ali i na zdravlje ljudi. Termička i zvučna izolacija izuzetno je važna za udobnost, uštedu energije i dugotrajnost građevine. Međutim, izolacija ima sve širu primenu i kod izgradnje objekata infrastruktrure, i značajnu ulogu u upravljanju vodnim resursima i zaštiti životne sredine od uticaja industrije, saobraćajnica, deponija otpada… Zato je podjednako važna primena hidroizolacije i termoizolacije u visoko i niskogradnji.

Hidroizolacioni materijali

 • Kondor
 • Bitulit
 • Bitumen
 • Ter papir
 • Poliazbitol
 • Alu flex
 • Terar plast

Termoizolacijoni materijali

 • Staklena (mineralna) vuna
 • Kamena vuna
 • Tehničke izolacije
 • Stiropor

Keramičke pločice

Keramika i keramički elementi se dele u dve grupe:
1. Zidne pločice
2. Podne pločice

Pločice se tradicionalno prave od keramike ili kamena, mada je napredak u tehnologiji omogućio pravljenje pločica i od gume i od stakla. Keramičke pločice se farbaju i glačaju. Pločice se obično postavljaju pomoću veziva (lepka), a razmak između pločica popunjava se ispunama ili malterom.

Na stovarištu Karaorman možete da pronađete i:

 • stolariju
 • parket
 • dimnjačke elemente
 • mašinske maltere
 • i sve druge proizvode potrebne za vaš dom

Stovariste proizvodi gradjevinski materijal

drvo, kamen, blok, blokovi, kreč, opeka, cement, crepovi, cigle, crep, cigla, šljunak, gips, armatura, gvozdje, betonski blok, uvezana armatura, armaturne mreže, gotov beton, ekseri, žice, rezana građa, daske, blok, polublok, puna opeka, YTONG blokovi, hidroizolacija, dimnjaci, punioci, fert gredice, daska, letva, greda, štafla, krovni pokrivači, tegola, salonit, guta ploče, OSB ploče raznih debljina, krovne folije, ekseri, VELUX krovni prozori, termosilent, stirodur, azmafon, šulc, armaturna mreža, SIKA vlakna, mašinski malter, lajsne, vođice za malterisanje, gipsane ploče, ispune, folije, glet masa, poludisperzija, podloga, krep traka, mineralna vuna, kamena vuna, keramičke pločice, lepak za keramiku, fug mase, krstići za keramiku, lajsne za keramiku, metalna vrata, sobna vrata, pur pena, parket, lepak, lak, štuko masa za parket, lajsne za parket, silikon, podloge, lajsne za laminat, mineralne ploče, žabice i žice, stiropor, stirodur, građevinski lepak, staklena mrežica, glet masa, disperzija, podloga, krep trake, tiplovi za stiropor, završna fasada sa podlogom, ogrev…